Lidmaatschap

 

Tien jaar garantie

NRK Daklicht behartigt de belangen van zes lichtkoepel- en lichtstraatfabrikanten die gezamenlijk zeventig procent van de Nederlandse markt in handen hebben.
Zij geven tien jaar garantie af op alle geleverde producten. Dat geeft zekerheid ten aanzien van weersbestendigheid, lichtdoorlating, waterdichtheid en functionaliteit.

 

Informatie
 

 

Ga snel naar:

 
 

 

Sectormonitor Industrie 2013 beschikbaar

ABN AMRO heeft de Visie op Sectoren Industrie gepubliceerd. Deze publicatie biedt, naast een laatste update van de stand van zaken op macro-economisch gebied, de visie van ABN AMRO en een omschrijving van de branches die onderdeel uit maken van de sector.

Belangrijkste conclusies:
• Bedrijven die zich richten op markten buiten de EU presteren beter.
• Focus op kostenverlaging en productiviteitsverbetering cruciaal.
• Innovaties zoals 3D-printing zorgen voor nieuwe kansen

De onzekere economische omstandigheden blijven ook in 2013 nog een grote rol spelen in de industriële sector. Kansen liggen voornamelijk buiten Europa, in markten waar nog wel groei is. Hierdoor moeten Nederlandse bedrijven zich meer focussen op lage kosten en een hogere productiviteit. Maar het is nog belangrijker dat de sector niet verkrampt door de vergaande krimp. Openstaan voor innovaties zoals 3D-printing brengt nieuwe kansen, zo stelt ABN AMRO in haar Visie op Industrie.

Download Visie op sectoren Industrie - Visie op Industrie.

Meer informatie en rapporten van andere sectoren staan op de website van ABN AMRO.

« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

 


Contact

 

Secretariaat NRK Daklicht

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61

E-mail
 

NRK

 
 

© NRK Daklicht 2024